15 วิวัฒนาการบางกอกผ่านการเติบโตและคงอยู่ของคุณปู่ต้นไม้รอบเกาะรัตนโกสินทร์

อ่านเรื่องราวหนึ่งวันรอบเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในกับ 15 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์ ที่บอกเรื่องราวของเหล่าคุณปู่ต้นไม้ที่อยู่คู่เกาะรัตนโกสินทร์มานับร้อยปีได้ที่นี่ คลิก