KKP พาคนชมไม้ เล่าเรื่องเมือง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผ่านกิจกรรม "Walk with The Cloud 27 : Island of Heritage Trees"

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ The Cloud และกลุ่ม Big Trees จัดกิจกรรม “Walk with The Cloud 27 : Island of Heritage Trees” พาผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกเดินดูต้นไม้พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการเติบโตและคงอยู่ของต้นไม้ใหญ่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีความสัมพันธ์กับการวางผังเมืองมาแต่โบราณ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ของเจ้านายในสมัยอดีต จนถึงการเคลื่อนไหวของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในยุคปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ทรงคุณค่าเหล่านี้ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่าง ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และดร.วิภากร ธรรมวิมล ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย คุณสันติ โอภาสปกรณ์กิจ และคุณอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Big Trees และ คุณชนัตฎา ดำเงิน รุกขกร มาถ่ายทอดความรู้ตลอดกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้กล่าวถึงการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ว่า “สำหรับคนทั่วไปแล้วอาจนึกไม่ค่อยออกว่าสถาบันการเงินลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องต้นไม้ทำไม แต่ที่ KKP เรารู้สึกว่าต้นไม้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เพราะเมืองหรือประเทศจะเจริญในทางเศรษฐกิจไปขนาดไหนก็ตาม สุดท้ายจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม KKP เราจึงได้ยึดเอาเรื่องการรักษาและดูแลต้นไม้นี้เป็นเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของเรา เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและจับต้องได้”

มาฟังความประทับใจจากเพื่อนพนักงานผู้มีใจรักและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กัน

"รู้สึกสนุกกับการที่ได้ความรู้ประวัติความเป็นมาถึงความสำคัญในการรักษาไว้ซึ่งมรดกชิ้นสำคัญทางธรรมชาติที่เคียงคู่ประวัติศาสตร์ ผ่านเรื่องราวทางสถาปัตยกรรม และการผลักดันสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆในการดูแลต้นไม้บนแนวทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับวัสดุต่างๆที่เหมาะในการจัดสวนเพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์"

คุณณัฐจิรัฏฐ์ ครุฑครองชัย
สายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

________________________

"รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้ความรู้เพิ่มเติม รู้จักต้นไม้ และการดูแลมากขึ้น เดิมที่ชอบเรื่องอนุรักษ์อยู่แล้ว ทำให้อยากเป็นส่วนเล็กๆ ที่มาช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้อย่างจริงจัง"

คุณอำไพ หู้เต็ม
สายปฏิบัติการ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

________________________

"คุ้มค่ามาก เพราะเป็นกิจกรรมแตกต่างจากที่ KKP เคยจัดมา วิทยากรมีความตั้งใจถ่ายทอดเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองหลวง ภูมิสถาปัตย์ ที่คนรุ่นเก่าได้คิดไว้ ความเป็นมาและความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่กรุงเทพฯ มายาวนาน ทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของเมืองหลวง ให้เห็นต้นไม้ที่เป็นมากกว่าต้นไม้"

คุณฉัตรชัย เอี่ยมชูนาม
Business Development
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

________________________

และพบกับกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กับ KKP ได้ในครั้งต่อไป