‘งอกงาม’ ‘เติบโต’ ‘ผลิดอกออกผล’

…หลายคำในวงการการเงินการลงทุนมีที่มาจากต้นไม้

จากเมล็ดเล็กๆ หรือกล้าที่ถูกปักลงในผืนดิน ค่อยๆ ผ่านแดดผ่านฝนและดูดซึมอาหารจนเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็กลายเป็นไม้ใหญ่แข็งแกร่ง กิ่งก้านแผ่ไกล พร้อมที่จะผลิดอกออกผล แตกกำเนิดเป็นไม้ต้นใหม่ที่จะรักษาวงจรแห่งการเติบโตไปได้ไม่สิ้นสุด เรื่องราวของต้นไม้คือเรื่องของ ‘ความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นอุดมคติของการลงทุน การทำธุรกิจ หรือความจริงก็คือการกระทำเกือบแทบทุกอย่างในชีวิต

หากมองในภาพใหญ่ยิ่งขึ้น การปลูกหรือรักษาต้นไม้เองอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของมนุษย์ เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นวิกฤตร้ายแรงที่ยังไม่มีทางรับมือได้โดยง่าย ธรรมชาติของต้นไม้ที่ดูดซับคาร์บอนในอากาศคือปัจจัยที่ชะลอและบรรเทาความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่ต้องทำอะไร

แต่แม้คุณประโยชน์นี้ก็ยังเป็นเพียงจุดเริ่ม เพราะนอกจากการเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่ทรงประสิทธิภาพ ต้นไม้ยังให้ผลตอบแทนที่มากยิ่งกว่านี้ในอีกหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ ดังเช่นต้นไทรหรือต้นกะพงอันมหึมาที่ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นดั่ง ‘โต๊ะบุฟเฟต์’ ของสรรพสัตว์กลางป่าใหญ่ การเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชน ดังเช่นต้นเซียงซึ่งเป็นแหล่งของรังผึ้งหลวงตามธรรมชาติ หรือต้นตะแบก ที่มาของโอสถเปี่ยมสรรพคุณ การเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ดังเช่นต้นพุทราที่ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรฯ ได้ใช้เป็นจุดค้ำยันกายจนสามารถพลิกสถานการณ์ในยุทธหัตถี หรือต้นโพธิ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มของหลายเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของประเทศ กระทั่งลำพังการมีอยู่ของต้นไม้ที่มีอายุยืนนานเป็นร้อยๆ ปีก็เป็นแรงบันดาลใจถึงภูมิปัญญาลุ่มลึกที่พร้อมฝ่าร้อนหนาวและหาโอกาสงอกงามได้อย่างลงตัว

ด้วยความตระหนักในคุณค่าและความงดงามของต้นไม้ในหลากมุมมองดังนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรจึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ‘รุกขมรดก’ ของชาติ และได้จัดทำหนังสือ Gallery of Trees นี้ขึ้นเพื่อรวบรวมไม้ใหญ่ทรงคุณค่าจากทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้คร่ำหวอดในวงการ ไม่ว่าจะ เป็น ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว คุณเริงชัย คงเมือง ช่างภาพระดับ National Geographic คุณฐิตินันท์ ศรีสถิต นักเขียนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ BIG Trees ตลอดจนบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร a day มาร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าหนังสือจะไม่เพียงสมบูรณ์ด้วยภาพและการคัดสรรต้นไม้ แต่ยังมีเรื่องราวที่เปี่ยมประวัติศาสตร์และความรู้ที่จะทำให้เราชื่นชมและระลึกถึงมรดกสำคัญของชาติไปได้อีกนานแสนนาน

หนังสือนี้ได้ชื่อว่า Gallery of Trees หมายความถึงห้องแสดงศิลปะและความงามของต้นไม้ แต่ความมุ่งหวังของเราคือ เมื่ออ่านหนังสือจบลง ความงามและเรื่องราวอันน่าประทับใจจะทำให้ผู้อ่าน ‘รัก’ และ ‘รักษ์’ ต้นไม้ใหญ่น้อยในชีวิต จนทำให้ Gallery หรือ ‘ห้อง’ อันเป็นที่แสดงความงามของต้นไม้นั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในหนังสือเล่มนี้ แต่มีอยู่ทั่วไปทั้งประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร